Sykkelmyter – myter om sykkel og om folk som sykler

Min hverdagslogistikk her i Oslo foregår med sykkel.

20150421 sykkel_howlodene

Dette er fremdeles uvanlig nok til at jeg stadig konfronteres med endel myter om det å sykle. Det skjer heldigvis sjeldnere nå enn før, men mange av disse mytene gjentas til det kjedsommelige blant folk som har lite eller ingen erfaring med å sykle selv. 

Kanskje er det på tide å gå noen av disse mytene til livs? Dette kan fort bli mer arbeid enn det er verdt, men jeg kan jo starte å nøste i en ende og se hvor det tar meg hen?

image

Her er noen sykkelmyter, i tilfeldig rekkefølge:

 1. Man er nødt til å leie sykkelen når man krysser veien i et gangfelt
 2. Det er alltid forbudt å sykle over veien i et gangfelt når trafikklyset viser rød mann
 3. Siden syklister ikke betaler veiavgift har de ikke lov å sykle i veien
 4. Man må kunne «holde fartsgrensen» for å få lov til å sykle i veien
 5. Det er påbudt å sykle på fortau der hvor de finnes
 6. Det er påbudt å bruke sykkelstien når du sykler 
 7. Det er påbudt å bruke sykkelfelt der hvor det er anlagt
 8. De fleste syklister sykler på rødt lys
 9. Syklister er mindre lovlydige enn alle andre trafikanter
 10. Syklister i trafikken gjør som de vil fordi de aldri straffes for sine lovbrudd
 11. Syklistene i Danmark er bedre mennesker enn syklistene i Norge
 12. Folk som sykler for transport må ha god tid
 13. Sykling mot rødt lys er en vanlig ulykkesårsak
 14. Folk som sykler i trafikken hver dag lever farlig
 15. Bysykkelordninger er en uting fordi det medfører mange hjelmløse syklister i bytrafikken
 16. Det er ikke vits i å bygge sykkelveier. Folk sykler jo fortsatt i veien
 17. Syklister utgjør en stor fare for gående
 18. Det er forbudt å sykle forbi biler på høyre side
 19. Det pågår en sykkelkrig på norske veier
 20. Å bruke sykkelhjelm er like viktig som å bruke bilbelte
 21. Et påbud om sykkelhjelm er en effektiv måte å redde liv på
 22. Folk som blir skadet på sykkel har bare seg selv å takke
 23. Folk som sykler er en ensartet gruppe

Denne listen vil oppdateres etterhvert som nye artikler tilføyes.

Reklamer