Sykkelvaner på vestlandet

Sentio har i 2014 og 2016 utført spørreundersøkelser for SINTEF om sykkelvaner på vestlandet (Statens vegvesens region vest). Publiseringen av den siste undersøkelsen har denne uken ført til nyhetsoppslag og tv-innslag (Rogaland, Hordaland) om at det nå er færre som sykler på vestlandet enn tidligere.

Det er forsåvidt korrekt at undersøkelsene viser dette, men prosenttallene som gjengis kan være noe villedende.

Noen tall oppgis i prosent av alle som ble spurt, andre er prosenter av alle som syklet minst en gang siste året, noen prosenter er andel av dem som hadde syklet dagen før de ble spurt, og noen tall er prosenter av de turene som de som syklet dagen før de ble spurt hadde utført. Når dette ikke kvalifiseres blir det ikke så lett å henge med!

Her følger et kort forsøk på å oppklare tallene (med forbehold om regne- og tastefeil):

Hvor mange av de spurte hadde syklet minst en gang siste året?

 • Vestlandet totalt: 57% (-1% fra 2014)
 • Stavanger: 66% (som i 2014)
 • Bergen: 48% (-3% fra 2014)

Hvor mange av de spurte syklet minst en dag i uka (i perioden midt i mai til seint i juni)?

 • Vestlandet totalt: 34,8% (-0,7% fra 2014)
 • Stavanger: 44,9% (-2% fra 2014)
 • Bergen: 25,4% (-4,2% fra 2014)

Hvor mange av de spurte syklet 5 dager i uka eller mer (i perioden mellom midt i mai til seint i juni)?

 • Vestlandet totalt: 10,3% (-0,7% fra 2014)
 • Stavanger: 15,2% (-1,3% fra 2014)
 • Bergen: 5,3% (-2,4% fra 2014)

Hvor mange av de spurte brukte sykkel om vinteren? (NB: Ingenting om hvor ofte de sykler)

 • Vestlandet totalt: 14,3% (+1% fra 2014)
 • Stavanger: 22,4% (+2,7% fra 2014)
 • Bergen: 7,7% (-1,5% fra 2014)

12 % av alle de spurte hadde syklet en eller flere turer dagen før spørreundersøkelsen (Stavanger 15,2%, Bergen 6,7%). Hvor mange prosent av disse turene følte de seg ganske, eller svært trygge på?

 • Turer på hele vestlandet: 82% (+6% fra 2014)
 • Turer i Stavanger: 87% (+3% fra 2014)
 • Turer i Bergen: 76% (+9% fra 2014)

Jeg vet ikke om alle disse endringene som er statistisk signifikante, men det er snakk om store undersøkelser og trenden er overraskende. I 2014 og 2016 ble henholdsvis 7935 og 8821 intervjuer utført. Her finner du hele kildematerialet:

http://www.sykkelbynettverket.no/fag/faglitteratur/sykkelbyundersokelser/

Reklamer
Publisert i sykkel | Merket med , , , , , , , | 4 kommentarer

Smidighet tar oss ingen nye steder

Hva kan stoppe meg fra å sykle til jobben? Vel – praktisk talt ingenting! Jeg lar meg ikke hindre av manglende tilrettelegging, utålmodige sjåfører, dårlig brøyting eller feilparkerte biler. Det har i hvert fall ikke stanset meg så langt.

Så hvorfor bryr jeg meg da? Hvorfor jeg henger meg opp i feilparkerte biler, dårlig skilting eller uklar kantsteinsbruk når jeg likevel trives med å sykle? Er det ikke bare å være mer smidig og la slikt passere?

Aktiv transport har mange fordeler; I byene er det billigere å legge til rette for gange og sykling enn det er å legge til rette for biltrafikk. Det er mye sunnere for folk å gå eller sykle, enn det er for dem å kjøre bil. I tillegg blir det tryggere for alle andre dersom flere velger å gå eller å sykle. Ikke bare fordi det blir færre biler som kan kjøre på dem, men også fordi lufta blir bedre, støyen reduseres, og det blir mer plass til alle.

Med mer aktivitet i hverdagen vil folk leve bedre, og i snitt også noen år ekstra. Det sparer enkeltmennesker for mange lidelser, øker livskvaliteten, og sparer helsevesenet for store summer. Er folk i stand til å stå lenger i arbeid vil også samfunnet kunne tjene på det.

Hvorfor velger da en stor andel mennesker å ikke benytte seg av en mulighet med så mange fordeler både for samfunnet og den enkelte?

Mange føler at det er ikke er trygt nok å sykle, eller trivelig nok å gå. Byene er (fremdeles) i for stor grad er tilrettelagt for persontransport med bil. Den personbilsentrerte samferdselspolitikken fra 60-tallet og utover skalerer ikke bra, men å bytte den ut koster penger og tar tid. I tillegg henger det igjen holdninger som gjør at mange fortsetter å planlegge prosjekter etter denne foreldede tankegangen.

Smidighet og ettergivenhet leder derfor ingensteds hen. Hvis ingen sier ifra vil ingenting skje. Det beste vi kan håpe å oppnå med taushet, er å opprettholde status quo.

Jeg gnåler om dette fordi jeg vil være med å dulte politikken og byutviklingen i en retning som gjør aktiv transport til et naturlig og rasjonelt valg for mange flere. Det er en slik by jeg ønsker skal ligge klar den dagen mine barn flytter hjemmefra – det er en slik by jeg ønsker at mine fremtidige barnebarn skal kunne vokse opp i.

Sånn bare i tilfelle du lurte, mener jeg.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Syklister som døde i trafikken i Norge i 2016

Like gode tall som i 2015 fikk vi dessverre ikke; I 2016 kommer jeg frem til hele 13 dødsulykker hvor syklister omkom. Som vanlig har jeg hentet informasjon fra Trygg Trafikks pressemeldinger, fra databasen til Statens Vegvesen, fra Vegvesenets ulykkesrapporter, fra nettaviser og i noen tilfeller også fra sosiale medier.

Mars

 • Søndag 13. mars, kl. 15:40: En 85 år gammel mann som syklet på et fortau i Haugesund falt og fikk hodeskade. Han døde på sykehuset kort tid senere. Det var våt, bar veg da ulykken skjedde.

April

 • Fredag 1. april, natt til: En 65 år gammel mann falt utfor Strandavegen på Voss på vei hjem natt til fredag 1. april. Mye tyder på at mannen har kollidert med autovernet og falt utenfor. Det er ingen mistanke om at flere kjøretøy var involvert.

Mai

 • Lørdag 7. mai, natt til: En 57 år gammel mann funnet død etter fall på sykkel i Frydenbergveien på Oppegård. Mannen ble funnet med hodeskader, men det er uvisst om det var dødsårsaken. Han brukte hjelm. Ingenting tyder på at flere kjøretøy var involvert. Han syklet på en elsykkel.
 • Mandag  16. mai, kl. 14: En 73 år gammel mann var på sykkeltur med to familiemedlemmer på Byneset nær Trondheim. Rundt en krapp sving på en smal vei møtte de en traktor. Mannen som var sist i følget kolliderte med traktoren og omkom. 73-åringen syklet på en elsykkel.

Juni

 • Lørdag 18. juni, natt til: En 63 år gammel mann som syklet fra en fest på Åros falt i bunnen av en bakke og pådro seg skader som han seinere døde av.

Juli

August

September

 • Søndag 4. september kl 15:30: En 55 år gammel mann som syklet på tur i Forradalen i Stjørdal døde da han falt ned en skrent fra en ujevn vei.
 • Torsdag 15. september kl. 08:10: En lastebilsjåfør rygget over og drepte en 11 år gammel jente på en gang- og sykkelvei på Nøtterøy. Sjåføren ble i tingretten dømt til ni måneders fengsel for uaktsomt drap. Retten mente sjåføren utviste grov uaktsomhet, og en skjerpende omstendighet var at samme sjåfør ble tatt for promillekjøring i 2012. Dommen ble anket til høyesterett som dømte sjåføren til 8 måneders fengsel hvorav 3 måneder betinget.
 • Søndag 30. oktober, natt til:  Gjestearbeider fra Polen ble funnet død ved sykkelen på Heggstadmoen på Heimdal. Politiet har konkludert med at dødsfallet skyldtes en ulykke.

Flere av ulykkene har skjedd på sein kveld eller natt, hele 8 av de 13 omkomne syklistene var 55 år eller eldre. De omkomne er hovedsaklig menn, og de færreste av ulykkene involverte andre kjøretøy. Det er nærliggende å tro at rus spilte en rolle for flere av disse dødsfallene.

Andre relevante hendelser

Heldigvis skjer det svært sjelden at fotgjengere omkommer i sammenstøt med syklende, men det skjedde dessverre i Stavanger i 2016.

 • Torsdag 2. september kl. 17: 84 år gammel gående mann falt da han ble påkjørt av en syklist idet han krysset gang- og sykkelveien langs Madlaveien i Stavanger. Mannen døde senere av skadene han fikk i fallet. Så langt jeg kjenner til er det ikke tatt ut noen tiltale mot syklisten som kjørte på mannen. Oppdatering: Den 18.10.2017 ble syklisten som kjørte på mannen tiltalt for brudd på veitrafikkloven.
Publisert i sykkel | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Syklister som døde i trafikken i Norge i 2012

I databasen til Statens Vegvesen finner jeg 12 ulykker hvor syklisten omkom i 2012. Trygg Trafikk rapporterer 13 døde syklister i 2012, men jeg har ikke nå i ettertid klart å finne ut hvilket ekstra dødsfall de teller med. Jeg har søkt litt i nettaviser for å finne noen flere detaljer om hver enkelt dødsulykke.

April

 • Tirsdag 3. april, ettermiddag: En 44 år gammel mann ble påkjørt bakfra og drept mens han syklet i Bukkesteinstunnelen i Lyngdal. Den 22 år gamle bilføreren forlot åstedet, men meldte seg siden for politiet. Bilføreren ble dømt for uaktsomt drap.
 • Lørdag 7. april, morgen: I Sokndal ble en 90 år gammel mann påkjørt og dødelig skadet av en 18 år gammel bilfører som kjørte i samme retning. Ulykken skjedde i dagslys på tørr veg og under gode siktforhold. Politiet mente at bilisten ikke hadde noen skyld i ulykken.
 • Søndag 19. april, ettermiddag: En 67 år gammel mann ble påkjørt bakfra og dødelig skadet av en 52 år gammel bilfører ved Skjønnerød i Våler. Det var dagslys, god sikt og tørr, bar veg da syklisten ble påkjørt. Den 53 år gamle bilføreren ble dømt for uaktsomt drap.

Mai

 • Onsdag 23. mai, ettermiddag: En 71 år gammel mann veltet på sykkelen og døde av skadene i Nordåsveien i Oslo. Det var ingen andre involvert i ulykken.
 • Torsdag 24. mai, kveld: En 65 år gammel mann døde etter å ha syklet i eller falt over et rekkverk og ut av Mogervegen i Gran. Det var ingen andre involvert i ulykken. Jeg har ikke funnet noe om denne saken andre steder enn i vegvesenets database.
 • Tirsdag 29. mai, kveld: En 45 år gammel kvinne som syklet i et følge med mange andre syklister kolliderte med en traktorfører som kom kjørende i motsatt retning. Kvinnens liv stod ikke til å redde. Gruppen av syklister kom fra Bergen Cycleklubb og ulykken skjedde på en smal og kronglete vei i Os. Politiet mente at traktorføreren ikke kunne klandres for ulykken.

Juni

Juli

 • Torsdag 5. juli, dagtid: En 66 år gammel mann på sykkel kolliderte med en 22 år gammel bilfører på Nordre torv på Hønefoss. Mannen svingte av mot venstre fra et sykkelfelt og inn i et gangfelt. Der kolliderte han med bilføreren som kom kjørende i samme retning. Det var dagslys og god sikt da kollisjonen skjedde.
 • Lørdag 14. juli, kveld: En 25 år gammel tricksyklist fra Estland forsøkte å sykle ned en lang trapp ved Skatt Øst i Bjørvika. Han falt og pådro seg alvorlige hodeskader som han senere døde av. Mannen brukte ikke hjelm.

Oktober

 • Torsdag 18. oktober, morgen: En 46 år gammel kvinne som syklet på fortauet langs ring 2 ved Ullevål sykehus kolliderte med en syklist som kom i motsatt retning på fortauet. Hun falt med overkroppen ut i kollektivfeltet og ble truffet av en buss og drept. Den 34 år gamle mannen som kolliderte med henne på fortauet ble tiltalt for uaktsomt drap, men frikjent. Han ble dømt til å betale oppreisning til kvinnens etterlatte. Kollisjonen skjedde på en del av hovedsykkelveinettet i Oslo, men strekningen mangler tilrettelegging for syklende.

November

Publisert i Uncategorized | 3 kommentarer

Syklister som døde i trafikken i Norge i 2013

Trygg Trafikk rapporterer at 10 syklister døde i trafikken i 2013. I databasen til Statens Vegvesen finner jeg også 10 ulykker hvor syklisten omkom. Jeg har søkt litt i nettaviser for å finne noen flere detaljer om hver enkelt dødsulykke.

April

 • Søndag 28. april, ettermiddag: en 11 år gammel gutt ble påkjørt og drept i Rakkestad. Bilføreren var en 18 åring som rett før ulykken foretok en forbikjøring av to biler foran en bakketopp. Etter forbikjøringene måtte han legge seg raskt over i eget kjørefelt for å unnvike en møtende bil. 11-åringen syklet i motsatt retning av bilen, og på venstre side av veien. Bilføreren ble tiltalt, men frikjent for uaktsomt drap.

Mai

 • Torsdag 9. mai, kl. 03:15: En 54 år gammel syklist ble påkjørt bakfra og drept på riksvei 35 i Øvre Eiker. Syklisten var utstyrt med både refleksjakke og gode lykter. Bilføreren ble tiltalt og dømt for uaktsomt drap.
 • Tirsdag 14. mai, kveld: En 35 år gammel mann ble påkjørt og drept av da en motgående hjullaster svingte av til venstre i sentrum av Kyrksæterøra. Føreren av hjullasteren ble dømt for å ha opptrådt uaktsomt, blant annet «fordi han hilste på en kollega som jobbet på høyre side av veien».
 • Lørdag 18. mai, ettermiddag: En 69 år gammel syklist på treningstur i Horten falt i en undergang og slo hodet mot veggen og gulvet. Mannen brukte sykkelhjelm, men døde likevel av hodeskader. Mannen skal ha forsøkt å unnvike en møtende jogger i det han falt.

Juni

Juli

 • Onsdag 17. juli, dagtid: En 27 år gammel mann fra Askim omkom da han ble påkjørt av toget på planovergangen ved Tornerud. Planovergangen var sikret med lyd, lys og grind. Politiet mistenker at mannen hadde musikk på ørene og at det kan ha bidratt til at han ikke fikk med seg at toget kom.

August

September

Sammenlignet med 2014 og 2015 var det i 2013 påfallende høy andel kollisjoner med motoriserte kjøretøy.

Andre relevante hendelser

 • Tirsdag 25. juni, ettermiddag: En 24 år gammel syklist ble truffet av en motgående bil som kom ut av kontroll da en eldre mann fikk illebefinnende bak rattet. Det kommer ikke helt tydelig fram i datagrunnlaget, men slik jeg forstår det overlevde syklisten, mens bilføreren senere omkom.
Publisert i sykkel | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Grunnleggende tips for vintersykling

Vintersykling er for det meste så enkelt at det ikke krever spesifikke tips, men i løpet av vinteren kan du støte på tre utfordringer som du ikke nødvendigvis har resten av året:

 • Mørket
 • Glatta
 • Kulden

Mørket
Er du ute i god tid kan du kjøpe et lyktesett på nett for rundt 20 kroner. Ellers koster slike sett fra 50 og opp til 100 kroner over disk og er svært lette å montere.

20161025 vintersykling1

Det lønner seg å ha minst ett billig lyktesett med seg i reserve, særlig hvis du plages med tyveri/hærverk der hvor du parkerer sykkelen.

Er du av det nervøse slaget kan du supplere med eikereflekser. Sykler du steder uten gatebelysning, vil en oppladbar framlykt til under 300 kroner dekke alle normale behov.

20161025 vintersykling220161025 vintersykling3

Glatta
Bruker du piggdekk får du bedre feste på glatt føre enn du gjør om du går til fots. Til helt vanlig bysykling i Oslo holder det i massevis med 106 pigger per dekk. Slike dekk koster under 300 kroner per dekk og ruller relativt lett. Sykler du steder hvor vintervedlikeholdet er dårlig kan det lønne seg med flere pigger og grovere dekkmønster.

20161025 vintersykling4

Ellers holder det å beregne litt ekstra tid når det er vinterføre. Typisk tar en 25 minutters tur kanskje 30 minutter dersom føret blir utfordrende.

Kulden
Det er en fordel om sykkelen kan parkeres et sted som er tørt og over frysepunktet, gjerne både hjemme og på jobb. Dette vil forhindre at fukt fryser fast deler som trenger å bevege seg fritt.

Sykler du i treningstempo må du kle deg som en skiløper. For meg som sykler i vanlige klær holder det å supplere etter følgende omtrentlige regler:

< 12°C Hansker
< 8°C Lue
< 4°C Ullgenser under jakken
< 0°C Ullsokker/vintersko
< -5°C Buf i halsen, tykkere hansker eller votter.
< -10°C Langt undertøy
< -15°C Overtrekksbukse

Verre er det ikke!

Når kroppen kommer i bevegelse kommer varmen raskt innenfra. Jeg fryser langt mindre av å sykle til jobb enn av å stå og vente på bussen, og innen jeg kommer fram har jeg ofte måttet lette på antrekket.

God fornøyelse.

Publisert i sykkel | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bli lys!

 

Sykkellykter trenger ikke være dyre. De trenger heller ikke å være kliss like alle andres lykter. Her er én måte å inrette seg på:

LED-strip baklykt for under 50-lappen

 

Tre deler bestilt på nett:

Deler for godt under 50 kroner går med på å sette sammen en lykt. I tillegg kommer et 9V batteri fra Kiwi (kr 14,-).

Det kreves to loddinger med krympestrømper utenpå om du vil gjøre det ordendelig. Det er nokså lett å skjønne hva som må kobles til hva for å få strømmen fra batteriet og inn i LED-strippen via kontrolleren.

Alt klistres, teipes eller stripses fast til sykkelen på ønsket sted. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser.

Hvis du ikke bruker lyset på maks styrke holder nok batteriet i ganske mange timer. LED-kontrolleren gir mulighet for et utall farger og modi, men husk at det skal være rødt lys bak og hvitt eller gult lys foran på en forskriftsmessig utrustet sykkel.

Publisert i sykkel | Merket med , , | Legg igjen en kommentar