Hvor kan man da sykle, om ikke "midt i veien"?

..et forsøk på å oppklare endel vanlige misforståelser.

Fortau

20150428 fortau

Fortau er adskilt fra kjørebanen med kantstein. De er primært bygget for fotgjengere. De fleste land har totalforbud mot sykling på fortau, noe også Norge hadde inntil 1978.

Fremdeles er det ikke lov til å sykle på fortau dersom gangtrafikken er stor, eller om man ellers kan tenkes å forstyrre eller være til hinder for gangtrafikken.

Hver gang du på sykkel passerer gående på fortauet, skal du senke farten til tilnærmet gangfart, og i tillegg plikter du å holde god avstand til den gående ved passering.

Dersom dette ikke lar seg gjøre har du etter forskriften ikke lov til å sykle på fortauet.

Gang- og sykkelvei (sykkelsti)

20150813 gsv gang og sykkelvei

Kombinert gang- og sykkelvei har på folkemunne fått navnet «sykkelsti». Den skal være skiltet med følgende skilt:

gang_sykkelvei

Hvordan gang- og sykkelvei er adskilt fra kjørebanen avhenger blant annet av fartsgrensen på veien. Vanligvis er det en liten stripe med gress mellom kjørebanen og gang- og sykkelveien. Noen ganger brukes kantstein, gjerde, eller en liten grøft.

Man har alltid lov til å velge å sykle på gang- og sykkelvei, også om man kan tenkes å forstyrre eller hindre gangtrafikk, men man har – såvidt jeg kan forstå – det samme aktsomhetsansvar overfor fotgjengere som man har på fortau.

SVV oppgir at gang- og sykkelveier er dimensjonert for hastigheter opp mot 20 km/t.

20150428 gang og sykkelvei for hastigheter opp mot 20 kmt lite utsnitt

Som vegdirektøren selv skrev under lanseringen av delveien-kampanjen:

20150415 sykkelvegen ikke for alle

Sykkelvei

20150813 sykkelvei faktisk

Sykkelvei kan ligne på gang- og sykkelvei, men er skiltet med et rent sykkelskilt.

sykkelvei

Fotgjengere skal her benytte fortauet etter samme regler som for annen vei. Det vil si at de bare bør gå i sykkelveien dersom fortauet av ulike årsaker ikke er fremkommelig.

Det er lov å sykle i begge retninger på slik sykkelvei, selv der hvor det er anlagt sykkelvei på begge sider av veien. Noen steder virker dog sykkelveien ikke dimensjonert for dette.

Disse sykkelveiene er ofte konstruert for hastigheter opp mot 30 km/t, og egner seg da bra for de fleste syklister, med unntak for syklister som trener i gruppe.

Sykkelfelt

20150813 sykkelfelt faktisk

Sykkelfelt er foreløpig den eneste norske sykkelinfrastruktur som har én klart definert kjøreretning. Sykkelfelt må være skiltet som følger:

sykkelfelt

Sykkelfeltet er et kjørefelt i veibanen, på samme måte som et kollektivfelt er det. Dette gir fordeler som at fartsgrenser og vikepliktsregler for veien gjelder, og at det vanligvis ikke påregnes fotgjengere her. Løsningen egner seg imidlertid dårlig for sykling med barn, og har i tillegg endel andre svakheter slik den mange steder er implementert.

Gågater

Enkelte gågater er skiltet med forbud mot sykling, eksempelvis i Sandnes. I Oslo er hovedsykkelrutene utrolig nok lagt til slike gater, f.eks. gjennom Torggata. Dette er trygt (for syklistene), men til tider fullstendig uframkommelig. Alle kjøretøy, også sykkel, er etter trafikkreglene begrenset til å kjøre i «gangfart» i gågater (§13.3).

Torg og plasser

20150813 rådhusplassen sykkelvennlig

Hovedsykkelveien mellom øst og vest i Oslo går over Rådhusplassen. Her er det ikke anlagt noen som helst trasé. Sykkelveien forsvinner på den ene siden og dukker opp igjen på den andre siden av plassen. Det overlates til hver enkelt å finne beste vei. Det fungerer til tider like dårlig som å sykle i gågate, men man finner som regel litt mer plass. Her bør man etter min mening sykle slik man gjør på en gang- og sykkelvei.

Sambruksområder (Shared space)

Noen steder i Oslo er regulert som sambruksområder, f.eks. St.Olavs plass og Christiania Torv. Her gjelder ingen andre regler enn at man skal ta hensyn til hverandre. I praksis blir det gjerne til at den sterkestes rett gjelder. Christiania Torv er et skrekkeksempel på akkurat det.20150129 shared space trafikksikkerhet komparativ analys

Diverse ikke-løsninger

Enkelte steder i Oslo finnes det av historiske årsaker oppmerking som ikke har noen juridisk betydning. For eksempel finnes det på fortauet i Rådhusgata og i Motzfeldts gate merket opp et ca 50 cm bredt felt med sykkelsymboler i.

20150813 rådhusgata bastard

Denne oppmerkingen kan være problematisk dersom det skulle skje ulykker, men ingen har giddet å fjerne den. I realiteten gjelder her samme regler som på fortau, det er altså ikke lov å sykle her dersom gangtrafikken er stor. Det er heller ingen regel om ensrettet sykling her, selv om oppmerkingen tyder på at man har tiltenkt en slik bruk.

I St. Hallvards gate finner vi også noe som ligner på sykkelfelt, men de er ikke skiltet som sykkelfelt, og har heller ingen sykkelsymboler. Det er med god grunn, for kantstein, smal utforming og dårlig asfalt gjør det temmelig farlig å forsøke å sykle der med mindre du har en godt dempet terrengsykkel og svært lav fart.

cq4we7

Dette er ikke et sykkelfelt, men en rennestein.

Trondheim er også så heldige å ha noen røde asfaltstriper som til forveksling ligner sykkelfelt, men som ikke er oppmerket eller skiltet. Disse har ikke status som eget kjørefelt, og det er f.eks. lov å kjøre, stanse eller parkere bil der. Sykler man der, så sykler man faktisk «i veien».

PS

Det eksisterer ikke noe påbud om å velge noen av disse områdene når man sykler. Det er opp til den enkelte syklist å velge sin plassering ut fra egne behov, og i avveining med grunnregelen for trafikk, hvor naturlig nok andres og egen sikkerhet må veies opp mot egen fremkommelighet.

Se også:

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i sykkel og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s