"SYKLIST: Ingen flere ulykker. Lær deg trafikkreglene."

Det er tittelen på et bilde som for tiden spres på twitter og facebook. Det er en god idé å lære seg trafikkreglene, men det bør man ikke gjøre ved å studere dette bildet, for teksten inneholder en rekke feil.

antisykkelpropaganda FAIL

Når du sykler er du kjørende, med samme rett til å bruke kjørebanen som alle andre kjørende.

Du har i tillegg mulighet til å velge å sykle på sykkelveg eller i sykkelfelt. Det er også lov å sykle på fortau og i gangfelt (fotgjengerfelt), men bare når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

De steder hvor syklende har flere alternativer, for eksempel hvor både kjørebane og gang- og sykkelveg er tilgjengelig, er det opp til syklisten å velge det som er mest hensiktsmessig.

Når slike valg skal tas, er §3 grunnregler for trafikk  en viktig rettesnor. Syklister bør naturligvis prioritere egen sikkerhet, og hensynet til fotgjengeres sikkerhet og fremkommelighet høyt.

Når du sykler på vei, og dette inkluderer sykkelfelt, gjelder samme vikeplikts eller forkjørsregler for deg, som for alle andre kjøretøy på veien.

Dessverre blir vikepliktsreglene i kryss langt mindre fordelaktige for syklende dersom de velger å benytte fortau, sykkelvei eller gang- og sykkelvei. I tillegg er regelverket så uklart formulert at selv fagfolk strides om hvilke regler som gjelder i enkeltsituasjoner.

Når du veksler mellom kjørebane, fortau, sykkelveg og sykkelfelt gjelder samme vikepliktsregler som ved vanlig kjørefeltskifte (§8.1).

Kun på steder hvor det er eksplisitt skiltet forbud mot sykling er du nødt til å velge sykkelvei eller gang- og sykkelvei.

Gang- og sykkelveier er konstruert for hastigheter opp til 20 km/t. Sykler du fortere enn dette vil ofte kjørebanen være et bedre valg.

Som syklende har du en eksplisitt rettighet (§18.1) til å kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel. Det er mest hensiktsmessig å benytte seg av denne retten ved passering av stillestående eller saktegående kø. Det er imidlertid lurt å være oppmerksom på større kjøretøyers blindsoner, særlig i situasjoner hvor førerne av disse kan finne på å svinge av mot høyre.

Syklister kan sykle over gangfelt (fotgjengerfelt) så lenge de tar hensyn til gående i gangfeltet, men har i slike situasjoner ofte vikeplikt for kjørende på veien. Dersom det er mye trafikk på veien har du mulighet til å stige av sykkelen slik at kjørende får vikeplikt for deg.

Det stilles krav til refleks på sykkelen, og man skal bruke lys når det er mørkt eller ved dårlig sikt. Det er lurt å gjøre seg synlig i trafikken.

Syklister som trener i gruppe holder som regel hastigheter som er uforenlige med de fleste sykkelveier. De bør derfor sykle i ordinær kjørebane og forholde seg til Norges Cykleforbunds norm for trening på vei.

Bildeteksten har rett i at ingen trafikanter er udødelige. Det er temmelig åpenbart når man sykler, men er en tanke som er viktig å ha i bakhodet også når man kjører bil.

God kjøretur!

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

71 svar til "SYKLIST: Ingen flere ulykker. Lær deg trafikkreglene."

 1. Knut sier:

  Unnskyld meg, men vær så snill å ikke oppfordre til at oss som kjører større kjøretøy skal bli drapsmenn… Uansett om det er langt til nermeste kryss man kan kjøre til høyre i eller ikke, det er IKKE forsvarlig å sykle forbi på høyre side!! Ting kan oppstå som gjør at vi må svinge uforutsett til høyre, og hva skjer da, hvis det er en syklist der? Vi blir drapsmenn!! Dette er galskap…

  • mortenlode sier:

   Takk for at du bidrar med ditt perspektiv! Jeg har ingen erfaring med å føre større kjøretøy, men vet nok om blindsoner til at jeg fant det verdt å nevne eksplisitt i avsnittet om å kjøre forbi på høyre side.

   Jeg forstår at slike manøvre av og til kan forekomme for å unngå møteulykker, men hvor stort er behovet for å uforutsett og uten varsel svinge til høyre når man kjører i en saktegående kø?

   • Knut sier:

    F.eks er det mange motorsyklister som kjører forbi deg ved saktegående kø, og det er ikke mye som skal til før man må fåreta en slik manøver da… Hva skjer da hvis det er en syklist på høyre side? Aldri, og da mener jeg aldri fåreta forbisykling på høyre side av en lastebil…

   • Videre kan syklister sykle mot kjøreretningen i rundkjøringer, spytte på bilene de møter, sparke i bildørene når de blir tutet på, drite i trafikklys, osv osv ………………..

    • mortenlode sier:

     Slike antisosial oppførsel forekommer dessverre i trafikken, men er altså ikke noe jeg ser noen grunn til å forsvare, enten det gjøres av folk på sykkel eller folk i bil. Med unntak av å sparke i bildører har jeg sett alt du nevner gjort av bilførere også.

   • Jan Martin sier:

    Jeg har opplevd en rekke situasjoner, verste av de var en gang jeg var på vei tilbake fra Maridalen. Jeg hadde kjørt forbi en gruppe syklister og møtte på en ny og enda større gruppe syklister et par hundre meter senere, og her hadde jeg ikke mulighet til å kjøre forbi på en sikker måte (jeg insisterer på at jeg skal kunne gå helt over i motsatt kjørefelt for å kjøre forbi, nettopp fordi så mange syklister sutrer over at bilister kjører for nærme).

    Før jeg visste ordet av det så ble jeg forbikjørt på venstre side av et par av syklistene jeg allerede hadde kjørt forbi, så jeg begynte å legge meg enda lengre til høyre for å gi de resterende i klynga jeg da visste kom enda mere plass til å kjøre forbi. Heldigvis kastet jeg et blikk til høyre bare av gammel vane, og la merke til at 2-3 hadde funnet ut at nei de skulle ikke kjøre forbi på venstre side som normale folk, nei de skulle absolutt tvinge seg forbi på min høyre side.

    Jeg startet hele denne prosessen med ca en halv meter avstand mellom min høyre side og veikanten (inklusive den hvite oppmarkeringen), og før jeg sanset at jeg ble forbikjørt på høyre side og fikk svinget unna så hadde jeg nok mere enn halvert dette.

    Så mitt ønske til syklister som bilist (som tross alt prøver å ta hensyn for å hindre sutring over hvor onde vi bilister er) er at de aldri kjører forbi på høyre side. De har gjerne rett til det, og bilister har gjerne mulighet til å se syklistene der, men det skal så forbannet lite til før de kommer overraskende på hvis de insisterer på å kjøre forbi på høyre side, fordi vi er vant med at all forbikjøring skal foregå på venstre side.

    Og til slutt må jeg bare si at jeg tror at en rekke av situasjonene som diverse syklister tilsynelatende finner seg selv i der bilister spyler de ned, hytter med never osv, sannsynligvis er delvis selvpåførte. Nå skal jeg ikke si at bilistene som gjør dette ikke er skyldige de og, men jeg vil påstå at det initieres av syklistene. Jeg har selv vært syklist i en årrekke, store deler av de i bysentrum som kristiansand og oslo, og jeg har aldri blitt spylt ned, ropt til, hyttet etter eller på noen som helst måte hatt et aggressivt forhold til bilister (eller fotgjengere, for den saks skyld, til tross for at jeg alltid er i «dems domene») i denne tidsperioden.

    Min tankegang har alltid vært at forholdet syklist vs bilist gir råere odds for meg som syklist enn syklist vs fotgjenger, så jeg foretrakk alltid å holde meg på fortau, gang/sykkelsti osv, der det var mulig. Ja, det innebærer at man av og til må kjøre saktere, ja det betyr at man av og til må vente på grønn mann osv, men i de sjeldne tilfellene hvor man skulle komme borti en fotgjenger, så er sannsynligheten mye mindre for at jeg eller fotgjengeren skulle få alvorlige skader enn hvis man tok samme situasjon med sykkel vs bil.

    De fleste gangene jeg har sett denne diskusjonen komme opp, så sier syklistene alltid at de kjører i veibanen fordi de driver med trening og kan ikke kjøre fort nok på fortau, eller fortauene er så utrolig fullstappet. Det sistnevnte stiller jeg meg utrolig uforstående til, da jeg aldri opplevde fortau som «utrolig fullstappet», og førstnevnte vil jeg påstå kan fikses ved å gå vekk fra racersykler (som nesten ikke har rullemotstand) og over til terrengsykler (eller hvis man virkelig vil trene mye på korte distanser, fatbikes). Da kan de kjøre saktere og fremdeles få samme mengde trening, OG samtidig være kompatible med fotgjengere. Og stopp i kryss/sakte kjøring rundt fotgjengere burde jo bare sees som mulighet til å bruke litt ekstra energi på korte distanser når de akselererer opp i marsjhastighet igjen.

    Det er iallefall den filosofien jeg brukte som syklist, og jeg er egentlig overrasket over hvor få ganger jeg ser andre syklister bruke den samme tankegangen gitt hvor effektiv den var i å hindre konflikter for min del i min syklehverdag.

    • mortenlode sier:

     Takk for en reflektert og velskrevet kommentar. Selv om jeg ikke deler alle dine synspunkter, tror jeg nok du har rett i at man i stor grad høster hva man sår. Min sykling er i hovedsak ren transportsykling, og jeg sykler mye i kjørebanen uten at jeg opplever å være gjenstand for særlig mye aggresjon. Uoppmerksomme trafikanter er et adskillig større problem. Maridalen er nok et utfordrende sted å kjøre bil når mosjonister som ikke er vant til å sykle i gruppe møtes og slår seg sammen i større felt, slik du beskriver det her. Dersom du kommer over sykkelklubber som oppfører seg uorganisert, anbefaler jeg deg å kontakte klubben og tipse dem om NCFs retningslinjer.

 2. knut terje tuv sier:

  Her er det mye feilopplysninger. Når en sykkelist bruker offentlig vei skal han som alle andre forholde seg til veitrafikkenloven. Dette gjelder feks att det ikke er lov å kjøre flere i bredden, har vikeplikt som alle andre. Det er ikke lovlig å hindre øvrig trafikk unødig. Når du sykler over et gangfelt, har du vikeplikt for.kryssende trafikk. Ikke vanskelig å se att denne er skrevet av en syklist. Det er vegtrafikkloven som også gjelder dere når dere sykler på offentlig vei.

  • mortenlode sier:

   Siden jeg blant annet nevner veitrafikkloven og sogar lenker til dens grunnregel, så foreslår at du leser innlegget mitt en gang til. Dersom du fortsatt finner noe som du mener er feil, så må du gjerne være noe mer konkret. Når det gjelder å tolke vegtrafikkloven og trafikkreglene kan det være lurt å huske at «trafikk» inkluderer all ferdsel på offentlig vei.

   • Einar sier:

    Sitat fra bloggen:

    «Syklister kan sykle over gangfelt (fotgjengerfelt) så lenge de tar hensyn til gående i gangfeltet, men har i slike situasjoner ofte vikeplikt for kjørende på veien. »

    Siden du skriver «ofte» vikeplikt så mener du altså ikke alltid. Det er stikk i strid med det jeg har lært på kjøreskolen, kan du opplyse meg om når de kjørende på veien da faktisk har vikeplikt for en syklist som sykler i gangfelt (fotgjengerfelt).

    • mortenlode sier:

     Tolkninger av §7.4 ble for langt å komme inn på i dette innlegget, siden jeg ønsket å holde det kort. Der heter det bl.a. «Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant.». Den vikeplikten opphører neppe selv om syklisten skulle befinne seg på et fotgjengerfelt. Denne paragrafen ble revidert i mai 2013 for å klargjøre vikepliktsreglene, men formuleringen er fremdeles ikke særlig lett å forstå.

 3. Otto Hegge sier:

  Det som jeg vil si er mest feil med dette bildet er overskriften. Det er på langt nær alle som bruker veiene som kan trafikkreglene på rams. Som syklist er kanskje det farligste å tro at bilistene rundt kan alle trafikkreglene og tolker de på samme måte som deg selv. Det viktigste er vel å bruke huet, og se at alle rundt deg ser at du er der og har fått med seg hva du vil gjøre. Jeg har både vært ute for syklister som nesten har styrtet inn i bilen min fordi de trodde de hadde forkjørsrett på et gangfelt, og biler som hadde kjørt på meg om jeg hadde holdt på retten min som syklist, men jeg unngikk ulykker fordi jeg var oppmerksom, og sikker på å bli sett. Så om alle bare tar seg det ekstra sekundet for å være sikker på hvor trafikantene rundt har tenkt seg og ikke blåholder på retten sin er 90% av alle ulykker unngått.

  • mortenlode sier:

   Kloke ord! Det er lurt å operere med solide marginer i trafikken, slik at man tar høyde for både andres, og egen feilbarlighet.

  • Thor Audun Saga sier:

   Du skriver at du har vært ute for syklister som nesten har styrtet inn i bilen din fordi de har trodd de hadde forkjørsrett på et gangfelt. De tror ikke, de har forkjørsrett: jfr paragraf 7.3 i veitrafikkloven: Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet. Ellers støtter jeg deg i det du sier om å ta det ekstra sekundet:-)

 4. Norman sier:

  Har alltid lurt på hvorfor sykler skal tillates i trafikken.De er jo bare i veien for alle andre trafikkanter.Skal folk «trene» så kan de løpe i skauen eller jogge på et fortau.Norge er ikke et land som passer for syklister.Veiene er for trange til dette.Det er etter hvert så mange forskjellige typer kjøretøy som skal ferdes på veiene, så det er jo ikke rart det blir køer.Trailer hver 100 meter, bobiler, elbiler som kjører sakte, syklister etc
  Sykilstene må ikke være der(egentlig ikke bobiler heller, er jo kun for fornøyelsens skyld)

  • Suveren sier:

   Jeg har alltid lurt på hvorfor biler skal tillates i trafikken. De er jo bare i veien for alle andre trafikanter. Skal folk «late seg» så kan de bruke sofaen. Norge er ikke et land som passer for bilister. Veiene er for trange til dette. Det er etter hvert så mange forskjellige typer kjøretøy som skal ferdes på veiene, så det er jo ikke rart det blir køer. Trailer hver 100 meter, bobiler, elbiler som kjører sakte, biler med latsabber etc.
   Bilene må ikke være der, de fleste er jo kun for latskaps skyld.

  • Melis sier:

   For hver syklist er det jo faktisk èn bil mindre på veiene og derfor kortere kø for deg som bilist….

  • Brækulf sier:

   Veitrafikkloven skiller ikke mellom nytt og fornøyelse. Når du kjører ekstra tur til Statoil for å få deg en pølse i lompe så har du fremdeles de samme rettigheter og plikter som øvrige trafikanter.

 5. AnH sier:

  ..men er det lov av sykler å sykle ved siden av hverandre på veien? Opplever dette mange ganger utover mot ytre enebakk/osloveien og det er utrolig irriterende. Selv hater jeg å se syklister i veien av en enkelt grunn, de (flesteparten) er ikke i nærheten av å overholde trafikkregler når de sykler på bilvei. Du skal lete lenge for å se en syklist som venter i lyskryss til det blir grønt, dem sykler opp på fortau og ned på veien igjen akkurat når det passer dem…men det er desverre vi bilsjåfører som vil få skylda 99% av alle påkjørsler av en syklist uansett situasjon, og det gjør meg forbanna.
  Det er livsfarlig når dem kommer syklende på fortau,nærmer seg lyskryss hvor det er rødt lys for gangfeltet, hva gjør de..jo «hopper» ned rett ved lyskrysset og ut i veien, siden bilistene da har grønt lys. Ikke rart folk hater syklister i veien når de viser null respekt for trafikkregler og de vet at vi bilister må være ekstra forsiktig, nettopp fordi syklister er overbeskytta ved en påkjørsel…desverre.

  • mortenlode sier:

   Klikk deg inn på lenken til «Norges Cykleforbunds norm for trening på vei», så finner du retningslinjer for treningssyklister som både politi, trygg trafikk, vegvesenet, NAF og andre aktører stiller seg bak.

   Jeg ser mange som bryter trafikkreglene både på sykkel og i bil. Det er mye rom for forbedring for oss alle. Å forholde seg til sine medtrafikanter uten å hate dem kan kanskje være et greit sted å begynne?

 6. Bra blogg, Morten!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

 7. Thomas sier:

  Hvis alle i trafikken tar mer hensyn og da mener jeg alle, vil ikke sykler i veibanen være ett problem. Rart at det skal bli så vanskelig i Norge når resten av Europa klarer det fint med flere biler og syklister på veien!

  Bra blogg, Morten!

 8. Bjørn H sier:

  Endelig en bra blogg som VG har linket til! Bra og sakelig framstilling av lover, forskrifter og rettigheter.

 9. Hei.
  Takk for en veldig fin blogg, og takk til VG som fremhever den.
  Synd å se holdningene som fremkommer i en del av kommentarene: yrkessjåfør Knut som ikke klarer å forholde seg til trafikkreglene (representerer ikke han de flinkeste som ferdes på våre veier?), Otto Hegge som mener det er for mye forlangt at alle veifarende skal kunne de 20 små paragrafene i trafikkreglene (men, man skal faktisk kunne forvente det, Otto, de som ikke behersker dette skal heller ikke være på veien), og ikke minst AnH som får ferdes fritt i verden med sin holdning om å hate andre medmennesker fordi de muligens sinker henne/ham noen små øyeblikk. Skremmende. Jeg kommer aldri til å forstå slike mennesker, men har lært at man må vite at det dessverre finnes slike «elementer» i verden.

  Et konkret spørsmål til blogger Morten: Hvor finner du hjemmel/grunnlag for at gang- og sykkelveier er konstruert for hastigheter opp til 20 km/t?

  • mortenlode sier:

   Takk for hyggelig tilbakemelding. Ang. 20 km/t på gang- og sykkelvei, så er det ingen lovhjemmel eller absolutt fartsgrense, men en designmal. Klarer ikke å hoste opp en lenke sånn i farten, men mener å ha sett det tallet brukt i dokumenter hos bl.a. vegvesenet.

  • Knut sier:

   Og hvor står det at jeg ikke forholder meg til trafikkreglene? Hvis du hadde giddet å lest det jeg skrev, så er det kun en bekymring for at man skal meie ned noen som man ikke ser i blindsona. Er flott at bloggen her tar for seg de riktige reglene, men oppfordrer syklister til å la være å sykle forbi på høyre side av ett vogntog, for sin egen sikkerhet. Sett deg i førersetet på ett vogntog, så skjønner du kanskje hvorfor. Her er en video om akkurat dette med blindsoner, kanskje bra for mange å se den…

   • Jan Martin sier:

    Vil nå bare forsterke hva som sies her, men utvide det til biler også. Bilister forventer nødvendigvis ikke at det er syklister på høyre siden, og det skal så forbannet lite til før man ikke ser syklistene, enten ved hjelp av et øyeblikks uoppmerksomhet, glemsomhet eller ren skjær uflaks og vikler og høy relativ hastighet på syklisten i forhold til bilisten.

    Å kjøre forbi på høyre side er å satse på at bilisten ikke bommer på dette, og personlig så vil jeg aldri satse på at det er tilfelle hver gang jeg sykler forbi noen, så jeg holder meg alltid unna høyresiden hvis jeg noensinne kommer i situasjoner hvor jeg skal sykle forbi en bil (og lastebiler er jeg meget skeptisk til uansett hvilken side).

 10. herman von satan sier:

  Skal syklister oppholde seg i kjørebane bør de virkelig skaffe seg blinklys i tillegg til vanlig lys og bremselys en hånd ut sekundet før de svinger er ganske enkelt ikke nok det burde gå greit i disse led tider.
  Er syklist selv og innehar verken bil eller førerkort,men ikke eff om jeg begir meg ut på veien samma hvor fort jeg sykler ikke før det er utbygd sykkelfelt.
  Det er ingen tvil om at det er mange syklister i kjørebanen som oppfører seg som rasshøl og ødelegger ryktet til resten av oss bare fordi de har retten sin så kjører de idiot nekter og slippe folk fram og er ute av stand til og holde fartsgrensa i tillegg til og aldri bruke signalys.
  Det er mye unødvendig provosering bare fordi de har fått en rett de aldri skulle hatt før sykkelen og kjørebanen er utrusta til det hvertfall.

  • mortenlode sier:

   Det kan virke som om du ikke helt liker våre trafikkregler eller kjøretøyforskrifter, men det er altså de reglene du og jeg må forholde oss til når vi ferdes i trafikken. Forøvrig tillater de ikke at man «kjører idiot» eller «nekter å slippe folk fram» eller «er ute av stand til å holde fartsgrensen», selv om vi muligens har hver vår definisjon av hva det vil si å «holde fartsgrensen».

   • herman von satan sier:

    De er greie som de er tror jeg,men det er jo ikke utbygd sykkelfelt noe sted sykkel og bil hører ikke sammen de er to veldig forskjellige kjøretøy det er noe jeg ikke liker at bil og sykkel skal kunne dele veibane og det er noe jeg aldri kommer til og gjøre skremmer livskiten av meg for og være helt ærlig.
    Skal man ut på bilveien bør man også ha signalys som et minimum.
    At det ikke tillates av en trafikkregel forhindrer de egentlig ikke fra og gjøre det enten det er og sykle generelt som en idiot eller bare holde hardt på retten sin ved og sykle midt i veien i 40 km/t på en 70 sone vei og ja jeg mener at en bør holde noe i nærleiken av fartsgrensa når en sykler i vei ellers hindrer du bare masse trafikk og er ansvarlig for kødannelse som igjen skaper irritasjon og sinne mot alle syklister.
    Og det jeg mener med og holde «fartsgrensa» er at en bør være i nabolaget av fartsgrensa ikke over ikke alt for mye under.
    Er det noe vi bør kjempe for så er det og få bygd sykkelfelt spør du meg helst ved siden av gangfeltet liker ikke nærkontakten med disse metallmonstrene.

   • Jan Martin sier:

    Når man snakker om «å holde fartsgrensa», så har det vært mange situasjoner hvor jeg har tenkt at syklister sliter med å «holde fartsgrensa». Man kan selvsagt si at hvis en syklist ligger i 40 i 50-sona så er det ikke så ille, selv om det garantert er irriterende nok for bilistene, men de fleste syklistene jeg har vært borti har ligget et sted mellom 20-30 i f.eks 60-soner, 10-15 i 50-soner (og pga trafikkmengde i motgående kjørefelt så kunne jeg ikke kjøre forbi på en trygg måte (dvs jeg måtte nærmest ha skvist meg forbi, slik at syklisten da hadde blogget sinna på bloggen sin om «han idioten i volvoen som prøvde å drepe meg ved å kjøre forbi altfor nære»), og som konsekvens ble jeg liggende bak han i minst 2 minutt, til han endelig kjørte inn på fortauet), eller verste tilfellet var 5km/t i 50-sone.

    Den første var ikke ille, der var det enkelt å kjøre forbi (selv om jeg måtte vente til svingen var ferdig), men #2 var for det første tregt nok til at en bilist hadde blitt stoppet av politiet, og for det andre så var det et helt tomt fortau han kunne ha benyttet seg rett ved siden av, som hadde spart han, meg og de 30 folka som hopet seg opp bak meg igjen for et par minutters frustrasjoner. #3 var i en oppforbakke, eneste forskjellen her var at det var enklere å kjøre forbi, men han hadde et fortau som var 100% tomt på andre siden av veien, og han hadde skapt mye mindre frustrasjoner hvis han hadde bare hoppet over dit før bakken begynte, hvis han visste at han ikke kom til å klare å holde 50 (eller noe oppmot 50) opp den bakken.

    Kort sagt så ville jeg sagt at den enkleste testen for «å holde fartsgrensa» eller «kjøre idiot» hadde vært å bare skifte ut ordet «syklist» med «bilist», og spørre «hva hadde politiet gjort med denne situasjonen?». Hadde en bilist kjørt 10-15km/t langs den plassen jeg tenker på, så hadde de nok stoppet han og hatt en prat. Samme med 5km/t opp bakken med 50-sone osv.

 11. Løvold sier:

  Nå har det seg slik at årstiden krever krever debatt, og hver vår går syklistene i tottene på bilistene. Trafikkregler spiller liten rolle for begge- det gjelder å komme først frem, enten på to eller fire hjul!

  http://www.vargas12.com/2013/flytt-deg-jaevla-syklist/

  Vargad

 12. Er både syklist og bilist å må si at jeg sliter mer med svimete bilister som uten mål og mening skjener mellom filer uten blinklys og uten å se seg for enn syklister. (enten jeg kjører bil eller sykler) Dessuten er det ofte slik at «parkerte» biler er mer i veien for syklister enn motsatt. Mange bilister er åpenbart av den oppfatning at syklistene har mange plikter, men ingen rettigheter i trafikken. Det er altså FEIL :o) Faktum er at svært mange kommer fortere frem på sykkel enn med bil mange steder. Akkurat det ser ut til å irritere mange der de sitter i sine stuck i sine biler.

  • herman von satan sier:

   Vel jeg var bilist er nå syklist og jeg har ennå til nå aldri sett en syklist med signalys noe de helt klart trenger så og kritisere enkelte bilister for ikke blinke blir litt idiotisk da syklister aldri gjør det og det hadde vært lett og anskaffet seg ledlys blinkere som krever minimalt med strøm jeg hadde alltid mest problemer med syklister som svima i veien uten mål og mening gjerne eldre herrer som har sett på tour de france når jeg var bilist skal nevnes at jeg ikke holder til i byen,men den veivinga deres var alltid farlig og en stor påkjenning en må alltid holde ekstremt godt øye med syklister for en har ingen signaler på hva de egentlig skal gjøre.
   For og trene er unnskyldninga for mange,men som noen har poengtert over meg trenger de virkelig racer sykler med dekk med minimal motstand da ? hadde det ikke vært bedre og tatt en tur på skauen med en mtb ?
   Biler må på et eller annet tidspunkt parkere og vi får bare gi skylda på de som har ansvaret for infrastrukturen at parkeringsplassene ligger på innsiden av sykkelfelt og at det ikke er nok parkeringshus generelt og de som finnes har som mål og flå deg.
   Faktum er at det er bare i oslo og enkelte andre større byer at sykkel er raskest og da er du avhengig av og bo i byen det gjør ikke jeg og at 10 mosjonsyklister ligger 3 i bredden og i 30 km/t på veien til jobben eller hjem er faktisk et irritasjonsmoment for noen.
   Jeg kan sikkert slå tilbake med og si at syklister er av den oppfatning at bilister har alt ansvar for syklisters sikkerhet,men det er altså feil :O) 😉 yolo lol osv men blir ikke det bare teit og nøre opp om denne tåpelige krigen ? jeg ønsker meg sykkelfelt over hele landet så enkelt er det sykler og biler er helt forskjellige typer farkoster og hører ikke sammen noe som er lett og se på konfliktnivået bilister hisser seg opp over syklister og vice versa.
   Reglene er no engang sånn at syklister har tilgang til kjørebanen,men de hører ikke hjemme der ikke i byen og ikke på riksveien der jeg bor.
   Vi bør ha sykkelfelt som syklist føler jeg meg ikke trygg mens biler raser forbi noen helt uten respekt for at det er en mykere trafikant som beveger seg og det er idiotisk av dem roadrage hører ikke hjemme verken hos oss eller dem,men det burde virkelig ha vært et bedre tilbud for syklister enn bilveien og jeg kan forstå frustrasjonen til bilistene som ser en idiot som pruster og peser opp bakken i 5km/t med økende trafikk kø og tidsstress mens gangfeltet ligger 3 m til høyre.

 13. Trener på studio sier:

  Jeg har syklet racer/landevei tidligere men sluttet, veien er ikke noe treningsstudio. Syklister bør få bøter som bilister for manglende lys og hjelm. Videre bør de tvinges over på sykkel/gangsti der det er mulig. Norge er ikke Danmark med sykkelveier, men et land med dårlig veistandard. At syklister i Asker og Bærum fritt får skape trafikkfarlige situasjoner dag etter dag er meg en gåte. Ikke nok med det, rulleski har også blitt greit å bruke. Hva skjedde med konsekvensanalysen? er det virkelig verdt å risikere liv og lemmer bare for å trene? Få treningsfolket vekk i fra veien, den er ikke noen lekeplass.

  • mortenlode sier:

   Jeg er enig i at politiet gjerne kan føre mer kontroller med syklister, gjerne med fokus på de farligste lovbruddene. Da mener jeg at synlighet på kveld/høst/vinter er et viktig fokusområde. Det er som kjent vanskelig for andre trafikanter å vise hensyn til syklister de ikke kan se. Når det gjelder hjelmbruk så er det fremdeles ikke påbudt i Norge. Å påby bruk av gang- og sykkelvei har vært foreslått og (klokelig, mener jeg) blitt avvist av stortinget av hensyn til trafikksikkerheten. Vi er nok nærmere et forbud mot sykling på fortau enn et påbud om bruk av f.eks. gang- og sykkelvei.

   • herman von satan sier:

    «Vi er nok nærmere et forbud mot sykling på fortau enn et påbud om bruk av f.eks. gang- og sykkelvei.»

    Det blir kriminalisering av veldig mange gamle kjerringer som skal på butikken i tillegg til alle andre som sykler fordi det er kjappere enn og gå.
    Forbud mot bruk av sykkel på fortau er ekstremt usannsynlig for og si det mildt en skade mellom syklist og gående er bagatellmessig i forhold til mellom sykkel og personbil eller i verste fall tungtransport.
    Hvis det er som du sier nærmere et forbud mot bruk av fortau er det isåfall idiotisk.

   • Jan Martin sier:

    Jeg hadde blitt mektig overrasket og irritert hvis det noensinne hadde kommet et forbud mot sykling på fortau, siden jeg ser abolutt ingen problem med å blande fotgjengere og syklister, såfremt syklistene ikke oppfører seg mot fotgjengerne som det så ofte blir fremstilt at bilister oppfører seg mot syklister.

    Jeg ser i stortingsmeldingen at det legges til grunn «Dei fleste syklistar som vel å sykle i vegbanen sjølv om det finst parallell gang- og sykkelveg er vaksne syklistar, og truleg er dette syklistar som har ønske om å komme raskt fram.». Jeg meg skeptisk til denne antakelsen, da det er rimelig ofte at man kommer over «vaksne syklistar» som tilsynelatende nekter å bruke helt ypperlige (og kliss tomme) sykkelstier til fordel for f.eks en 70km/t veibane der de ligger i 30km/t og stagger (og vi snakker ikke om oppforbakker her, men flat mark).

    Ideelt sett så burde man selvsagt ha skilt fotgjengere, syklister og bilister fra hverandre, og det har man jo da også gjort endel plasser der man har en del av fortauet til fotgjengere (og dette er høyere enn delen for syklister), en del av fortauet til syklister og kjørebanen til motoriserte kjøretøy. Men siden man ikke kan gjøre dette over alt pga f.eks hele sentrum er såpass tett bebygd med bygninger osv så ville jeg mye heller sett på å separere de basert på skadeomfang når ting først går galt, og da vil jeg si at motoriserte (og tunge) kjøretøy bør separeres fra lette (og apostlenes hester-motoriserte kjøretøy) og fotgjengere.

    Min logikk når jeg begynte å sykle i diverse sentrum opp igjennom årene har vært at mitt skadeforhold overfor fotgjengere (og de overfor meg) er mye mere samstemt enn mitt skadeforhold overfor bilister (og de overfor meg), så derfor har jeg alltid følt meg mye tryggere på fortau (eller aller helst, separate sykkelfelt). Man må kanskje ta litt hensyn til fotgjengerne i ny og ne, men jeg føler da at jeg slipper evig stress i forhold til ting som kan komme bakfra, som gjør at jeg som syklist kan fokusere all min oppmerksomhet til hva som foregår foran meg, og som igjen jeg vil påstå fører til at jeg blir en sikrere syklist. Erfaringene jeg har fått som bilist i etterkant av at jeg var syklist har egentlig bare forsterket mitt syn på akkurat dette.

 14. Kommentar til Jan Martin: Siden dette først og fremst er et innlegg om trafikkregler, vil jeg bare presisere at grønn mann ikke gjelder for syklende, men kun fotgjengere.

  • Suveren sier:

   Presisering ?!?
   Hvor har du det ifra at «fotgjengergrønt» bare gjelder fotgjengere? Er dette noe som har rot i veitrafikkloven med forskrift eller taler vi her om fri fantasi? Henvisninger, takk.

  • Jan Martin sier:

   Jeg er ikke helt sikker på hva du vil frem til her? Eneste forskjellen jeg kan komme på for syklist vs fotgjenger mtp grønn mann er at som syklist så har man vikeplikt for kjøretøy i kjørebanen. Du må gjerne utdype mere hvis du kan.

 15. Per-Arne sier:

  Jeg veksler mellom å være fotgjenger, syklist og bilist litt utfra vær og føre. Og jeg ferdes ganske mye omkring i Oslotrafikken året rundt. Det er mulig jeg er forutinntatt eller sneversynt, men for meg virker det som om syklistene er den gruppen av trafikanter som virkelig trenger en opplæring i trafikkregler og ikke minst en holdningsendring.

  Et eksempel jeg har opplevd mange ganger er at jeg bruker ofte å gå sammen med minstemann til skolen. På veien dit, så må vi krysse en ganske lett trafikkert vei, med 40 km/t fartsgrense. Det er «trafikkregulatorer» der (6-klassinger som bruker flagg som signal for å stoppe biler og unger utfra hvem som skal passere). Dette går helt glimrende for barn og bilister. Men, og det er et stort men. Utfra sånn litt guesstimate fra min side, så vil jeg anta at over 50% av syklistene som kommer i veibanen (ikke fortau), stopper ikke for fotgjengere som krysser veien. Selv om det står «trafikkregulatorer» der med et stort flagg ut i veibanen på begge sider av veien.

  Et annet eksempel er i lyskryss. Der ser jeg ofte at syklister kommer sammen med bliene opp mot krysset, og i det det blir rødt, så stopper bilene. En ganske anseelig del av syklistene velger da å være en slags mellomting mellom bilist og fotgjenger, og fyker gjennom krysset vha lyssignal for fotgjengere (jada, jeg vet at det gjelder for syklister også) og kjapp veksling mellom fortau og veibane.

  Det jeg prøver å få frem her er at dessverre så har det skjedd en endring i trafikken de siste 2-3 årene (basert på erfaringsmessig grunnlag fra Oslotrafikken de siste 18 årene), og det er (igjen utfra skjønn) hovedsaklig syklistene som har endret holdning (eller lovlydighet). Jeg vet jeg skal passe meg å si at alt var så mye bedre før, og jeg vet at antallet trafikanter (kanskje spesielt antallet syklister) har økt en del over årene, men for meg så virker det som om andelen syklister som ikke er klar over, ignorerer eller kanskje utnytter litt vel hensynsløst reglene har økt kraftig.

 16. Jonsa sier:

  Mye riktig her, men akkurat denne fremstår som det reinspikka tøv:

  «Gang- og sykkelveier er konstruert for hastigheter opp til 20 km/t. Sykler du fortere enn dette vil ofte kjørebanen være et bedre valg.»

  Konstruert for hastigheter opp mot 20 km/t? I følge hva da? Man kan fint sykle mye fortere på gang- og sykkelstier, for ofte er det ikke folk der i det hele tatt.

  • mortenlode sier:

   Vegvesenet, som jo har bygget de fleste gang- og sykkelveiene, sier at de er konstruert for hastigheter opp til 20 km/t. http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=219894 Det finnes sikkert steder og tider hvor det er forsvarlig å sykle fortere enn 20 km/t på gang- og sykkelvei, men etter min erfaring er ofte uforsvarlig.

   • Jonsa sier:

    Det er så typisk syklister å være regelryttere med en gang dette gagner deres sak, men gir blanke i trafikkregelene når det ikke passer dem. De kan ikke sykle på gang- og sykkelstier fordi blablabla, men de blir fly forbanna når politiet skriver ut bøter når de har syklet på rødt lys, meid over gangfelt eller syklet mot kjøreretningen. Da er plutselig trafikkregler noe tull som de selv mener ikke bør gjelde for syklister, bare alle andre.

    Syklister kjører sikksakk som noen villdyr noen ganger i trange bygater, så ikke kom å fortell meg at en romslig sykkelsti plutselig gjør at dere må strupe farten. Disse er vel mellom 1,5-2 meter i bredde som regel, og når det er mange steder det er lite folk så skulle det være null problem for kondomdressmafian å holde seg der.

    • mortenlode sier:

     Jeg har ikke oppfordret noen til å bryte trafikkreglene, hverken når de sykler eller når de kjører bil. Trafikkreglene gjelder i hele trafikken, også på gang- og sykkelvei. De som sykler så hensynsløst som du beskriver her, bør i hvert fall holde seg unna gang- og sykkelvei, slik at de ikke blir et problem for mykere trafikanter.

   • Jan Martin sier:

    Og en overvekt av de syklistene jeg har sett kjøre i veibanen har holdt hastigheter som har vært høyst forenelige med kjøring på nettopp disse 20km/t gang- og sykkelveiene, fordi de holder nettopp 20-25km/t

 17. Sverre Bjerkan sier:

  Det er et vel noe her som må understrekes? Sykler du på fortau skal ALL!! passering skje i gangfart, og det gjelder både forfra som bakfra. Er det mange fotgjengere/smalt fortau skal syklisten gå av og trille sykkelen.Lys skal alltid være på sykkelen ved mørkets frembrudd og ikke bare bak noe som vel ca 99% av de 1% som har lys ha? Møter du en hund, forfra eller bakfra vet du aldri hvordan denne reagerer på et “farsmonster” som kommer rett mot seg og dette kan gå riktig ille for deg som syklist dersom det er den “rette” hunden, og er du “heldig” så blir dette et ork for hund og eier da dette skaper en evig frykt. Noe og tenke over?

  • mortenlode sier:

   Ikke bare i gangfart, men også på god avstand, noe som ofte ikke er fysisk mulig. For voksne syklister i hastigheter over kosetempo er fortau svært sjelden et reellt alternativ. Enig med deg at det er alt for få som har lykt på sykkelen, særlig vår og høyst. Kanskje ikke så lavt som 1%, men fremdeles skammelig lavt. .Hunder på gang- og sykkelvei er en utfordring,, og nok en grunn for mange til å foretrekke kjørebanen.

  • Jan Martin sier:

   Passeringer skal foregå på en forsvarlig måte, ja, men å prøve å diktere at hvis jeg sykler, og fortauet er smalt, så skal jeg gå helt av sykkelen og trille den høres rimelig tåpelig ut. «Hei, jeg skal bare forbi deg selv om vi begge går i samme retning, så jeg skal gå av sykkelen, powerwalke forbi deg og så fortsette å sykle»? Seriøst? Nei, det går jeg ikke med på for fem flate øre.

   • mortenlode sier:

    Trafikkreglene er klare på at «Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart». Hva som er en god avstand vil jo variere med situasjonen. Dersom man er villige til å slippe hverandre forbi, så kan det jo skje, selv på en nokså liten flate. Her er det samhandling som gjelder. Et videoeksempel

   • Jan Martin sier:

    Jeg svarer som svar på min egen, da det apparently ikke er mulig å svare på din post.
    Jeg er helt enig at samhandling gjelder, men det sverre bjerkan prøver å påstå er jo at man skal AV sykkelen for å kunne passere folk, og det er jo helt riv ruskende galt og må korrigeres.

   • Les innlegget mitt en gang til Jan Martin, det jeg skrev var: smalt fortau/mye fotgjengere – et fortau er forbeholdt fotgjengere og syklister har derfor vikeplikt for disse. Det har vært en dødsulykke allerede fordi en syklist kjørte «slalom» på et fortau i Kirkeveien, riktignok var det en annen syklist som omkom, men dette viser vel at trafikkreglene her er velbegrunnet?Og ja det er lovbestemt at man skal gå av sykkelen og trille på et fortau dersom fortauet er smalt eller at det er mange fotgjengere og dersom det kan oppstå fare. Ps ringeklokke evnt. stemmebruk for å opplyse at man kommer er er noe som sjelden brukes slik at samarbeidet ved passering fungerer dårlig.

   • Jan Martin sier:

    Nei, det du først sa var at passeringer skal foregå i gangfart (teknisk sett så sier loven «tilnærmet gangfart»), men det står ikke noe sted som jeg har sett at det er påkrevd at jeg skal gå av sykkelen og trille den på fortau. Eneste jeg har sett som kan være i nærheten av dette, er på gangfeltene, og selv da er det kun hvis du vil at bilistene skal ha stoppeplikt for deg.

    Når det gjelder ringeklokke så tilsier erfaringer at det er en uting å bruke. Min erfaring er at det er mye bedre å bare passere i god nok avstand og med lav nok fart til at ingen skremmes, evt vente bak de i noen sekund og så kremte eller gi lyd fra seg for å gjøre de oppmerksom på at jeg er bak de, for så å kjøre forbi når de har gitt meg rom. Å bruke ringebjelle kan faktisk skremme fotgjengere og føre til brå bevegelser, som er det siste man vil ha når man prøver å få til samhandling med andre trafikanter. Barn og dyr er en selvfølge at man aldri stoler på, da de er mere styrt av impulser osv, så der må man selvsagt være ekstra var.

    Og når det gjelder dødsulykken, og hvorvidt det viser at trafikkreglene er velbegrunnet, så skjønner jeg ikke helt hva du prøver å komme frem til, er det noen som prøver å si at regelen om at man skal holde «tilnærmet gangfart» ikke er en fornuftig regel? Og hvor er den paragrafen som sier at man må gå av hvis fortauet er smalt/det er mange fotgjengere/det kan oppstå fare?

 18. Nei det er jo riktig at avstand kan være en utfordring og da skal man jo gå av sykkelen og trille denne. Når det gjelder hunder har jeg registrert at syklister ikke skjønner hva de utsetter hunden for , de møter den «riktige»( les en som vil forsvare seg selv og eier)

 19. Simen Malerbakken sier:

  Det er mange kloke betraktninger her, og det viktigste er vel at vi bør forsøke å tilpasse oss hverandre. Både syklister og bilister er avhengige av fremkommelighet, enten det er transport eller trening.

  Jeg vil bare pressisere et par ting fra trafikkreglene.

  1. Syklister skal også følge trafikkreglene, i hht §2 når de befinner seg i veien.

  «§ 2.Anvendelsesområde, fravikelse av vegtrafikkbestemmelser m.v.

  1. Trafikkreglene gjelder for all trafikk på veg.

  2. Reglene om trafikk med kjøretøy gjelder så langt de passer også for rytter og for den som fører ride-, laste- eller trekkdyr eller fører eller driver husdyr.

  3. Som gående regnes også den som
  a) går på ski eller rulleski,
  b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke,
  c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.

  4. Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av
  a) fører av utrykningskjøretøy,
  b) fører av annet kjøretøy i politiets tjeneste,
  c) fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg, i regionvegkontorets kontrolltjeneste eller offentlig parkeringskontrolltjeneste. Likevel skal slik fører alltid overholde reglene i vegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). Det samme gjelder bestemmelser om trafikklyssignal.

  Fører som er nevnt i foregående ledd, skal alltid følge anvisning gitt av politiet.
  Ved kjøring mot rødt trafikklyssignal skal fører av utrykningskjøretøy sette ned farten så mye at det straks kan stanses for mulig kryssende eller møtende trafikant.

  5. For fører av sporvogn gjelder trafikkreglene bare når dette framgår av vedkommende bestemmelse.
  Bestemmelsene i vegtrafikkloven § 3, § 5, § 6, § 9, § 12, § 21, § 23 og § 31 gjelder også for fører av sporvogn.

  0 Endret ved forskrift 28 feb 2003 nr. 238. »

  Videre er syklister som andre trafikanter underlagvegtrafikkloven §12 om forbikjøring, dette synes det som om svært få eller noen av syklistene har fått med seg.
  En vill nesten alltid være betydelig langsommere enn bilister når man ferdes i trafikken med mindre det er kø.

  § 12.Forbikjøring

  1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:
  a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.
  b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.
  c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.
  d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

  2. Før forbikjøring skal kjørende forvisse seg om at
  a) vegen er fri for hinder på tilstrekkelig lang strekning framover,
  b) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring,
  c) ingen bakenforkjørende har begynt å kjøre forbi ham,
  d) det åpenbart lar seg gjøre å komme inn i trafikkstrømmen igjen uten å forstyrre den.

  3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte.

  4. Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.

  5. Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss. Dette gjelder ikke
  a) på kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen,
  b) ved forbikjøring til høyre fordi forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving,
  c) når trafikken i krysset reguleres av trafikklyssignal eller politi,
  d) når trafikken på kryssende veg er pålagt vikeplikt ved offentlig trafikkskilt.

  Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt.
  Bestemmelsene i dette nummer gjelder så langt de passer også ved forbikjøring av sporvogn. De gjelder ikke ved forbikjøring av tohjulskjøretøy som er plassert til høyre i kjørefeltet.

  6. Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn som hindrer noen del av sikten til gangfeltet.

  Legg spesielt merke til 4. ledd

  Under debatten om å kjøre forbi til høyre vil jeg påstå at loven enkelt klarerer dette spørsmålet, det er altså ikke tillat å benytte samme kjørefeltet til å forbikjøre trafikk til høyre.

  Jeg tror at både bilister og syklister kunne hatt god nytte av å lære lovverket OG benytte en god porsjon fornuft i måten man ferdes i trafikken på.

  En liten påminnelse:
  En gang jeg hadde prøvekjørt en Hyundai Sonata, (mange år siden en bil i Passat størrelsen) spurte jeg selgeren om kollisjonssikkerheten til denne bilen. Selgeren så på meg lente seg bakover og svarte «Du vet det gjelder å ha vekten på sin side» særs kloke ord dette. Jeg pekte ut på min bil, en Mercedes-Benz Geländewagen (Typisk terrengbil fra militæret) «Jeg kjører den.» Selgeren tippet fremover på stolen og yttret «Da vinner du»
  Som bilist veier jeg omtrent to tonn mer enn deg som syklist. Når jeg kjører bilen, om du eller jeg har feil er ikke så viktig, hvis vi støter sammen, vinner jeg.

  De gangene jeg beveger meg på sykkel er det så langtsomt at jeg holder meg på gangveiene og er til lite hinder/ plage for de gående. Men jeg tar meg i at jeg hadde aldri turt å bevege meg i veien, for jeg hadde tapt så inderlig om noe skulle skjedd.

  Kjør vakkert og sykle pent så går det oss alle bra.

  • mortenlode sier:

   Jeg klarer ikke å få fatt i hva du forsøker å oppnå ved å gjengi hele §2 og §12 her. Hvordan mener du at §18.1 skal tolkes i lys av det du konkluderer med her?

   • Jan Martin sier:

    Tror nok at §2 ikke er så nyttig i dette tilfellet, annet enn som definisjonsparagraf, men §12 har fremdeles mye nyttig i seg, som §12-4, §12-5 og §12-6 osv. §18-1 må jeg tilstå at jeg ikke skjønner hvorfor har blitt lagdd, siden det betyr at syklister oppfører seg helt annerledes enn store deler av resten av trafikkbildet, og bare det i og for seg selv skaper farlige situasjoner. Dette har vi dog diskutert før, så det gidder ikke jeg å dra opp igjen.

    Personlig så ville jeg heller dratt frem litt andre regler, som veitrafikkloven §3 første avsnitt og §6 første avsnitt, som til sammen tilsier at man skal kjøre hensynsfullt, ikke over fartsgrensen på stedet, og slik at det ikke kan oppstå fare, voldes ulempe for andre, og at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret.

    Syklister er rimelig kjappe til å peke ut at utifra loven så er de kjøretøy, de har RETT til å kjøre i kjørebanen, og de nærmest MÅ kjøre der fordi «det er så farlig for fotgjengerne fordi vi kjører så fort», men det å være et kjøretøy i kjørebanen har endel plikter ved seg også. Det blir ofte sagt at f.eks fartsgrenser er en øvre grense, ikke en nedre grense, men faktum er at selv om det ikke er en fast nedre grense (som f.eks minimum 20km/t i 40km/t-sone eller tilsvarende), så har man fremdeles som kjørende en plikt til å ikke forårsake farlige situasjoner eller hindre/forstyrre annen trafikk ved å kjøre for sakte. Det er flere personer som har mistet lappen pga de har kjørt for sakte, her er bare 2 eksempler jeg fant ved litt kjapp leting:
    45km/t i 90-sone: http://www.austagderblad.no/lokale_nyheter/article2298188.ece
    Ukjent hastighet: http://www.sb.no/nyheter/up-tok-forerkortet-fra-lusekjorer-84-1.6331310

    Nå må det sies at det ikke er forbudt å kjøre for sakte, men hvis man kjører for sakte, så innebærer det en plikt til å slippe forbi folk ved å f.eks kjøre til side når anledningen innbyr til det.

    I det øyemed vil jeg bare komme med et par eksempler på hvor jeg mener at syklister har brutt §6 i så henseende:

    1) https://goo.gl/maps/YLPOr
    Jeg kjørte av RV19 og inn på Krapfossveien, hvor jeg ble møtt av synet av 2 syklister som kjørte på fortauet under broen, over fotgjengerfeltet, inn på fortauet på andre siden, og hoppet ut i kjørebanen rett før bussfeltet. Grunnet trafikk og veiutformingen så kunne jeg ikke kjøre forbi de før de kjørte av veien ved krapfossveien 25, og iløpet av hele den turen lå de aldri over 25km/t. Fartsgrensa her er 50.

    Det verste med hele situasjonen var egentlig at selv om jeg holdt meget god avstand (4 sekunders avstand) og ikke oppførte meg truende, så irriterte jeg tydeligvis lederfyren, for han ristet hele tiden på hodet og veivet meg forbi 2 ganger, første inn mot første venstresvingen med fotgjengerfelt (mao et sted hvor det var elendig sikt, og hvor en syklist kunne kommet fra en blindsone og blitt overkjørt av meg hvis jeg hadde fulgt hans råd), andre gangen forbi et kryss midt i en høyresving hvor jeg fremdeles ikke hadde sikt over 100 meter (hvor det forøvrig også kom bil imot ikke lenge etter).

    2) https://goo.gl/maps/dboU8
    Det er sjelden at jeg kjører denne strekningen uten at jeg enten møter en syklist i veibanen, eller tar igjen en, og jeg har enda ikke tatt igjen en syklist i veibanen der som kjørte fortere enn 25km/t. Normalt sett går det greit, hvis man er heldig nok mtp motgående trafikk, men i går ble jeg liggende i en kolonne på minst 10 biler som lå bak en syklist som lå mellom 20-25km/t. Han benyttet seg ikke av en enkel mulighet til å slippe forbi hele køen (hvis du ser etter så er det en laaaaaang avkjørsel som han kunne ha brukt), istedet så måtte bilistene klare å finne et ørlite hull i motgående kjøreretning som var stort nok til å kjøre forbi syklisten på forsvarlig måte, og kjøre forbi en etter en. Jeg tør vedde på at han startet lenge før rundkjøringen også, og at han har holdt opp vesentlig flere bilister enn bare de 10 jeg så, for når jeg venta ved rundkjøringen der Fv311 møter osloveien så var han fremdeles i veibanen og hindret bilister.

    I begge tilfellene så har syklistene hatt sykkelstier som har vært kliss tomme med asfalt som har holdt høy kvalitet (nesten bedre enn veibanen vil jeg faktisk påstå) som de kunne ha brukt slik at de da IKKE hadde vært til, som §6 sier, «ulempe for andre» og sørget for at de var til «minst mulig hinder eller forstyrrelse for annen trafikk».

    Og når en person får politi-reaksjon og mister lappen for å kjøre 45 i 90-sone (dvs en forskjell på 45km/t, eller 50%), hva skal en da si om 25 i 50-sone (25km/t eller 50% forskjell) eller 25 i 70-sone (45km/t eller 64.3% forskjell)? Hva ville skjedd om en bilist hadde kjørt 25 i 50-sone eller 25 i 70-sone?

    • mortenlode sier:

     Vi blir ikke enige om tolkning av vegtrafikklovens §6 første ledd med det første, så jeg nøyer meg med å sitere fra den ene saken du lenker til: «Kjør til side og slipp forbi», sier Syvertsen (UPs distriktssjef Tor Egil Syvertsen for distrikt 05, Vestfold og Telemark) til bilister som ønsker å holde lavere fart.
     Det er ikke utenkelig at jeg med tid og stunder kommer tilbake til fartsgrenser og hvordan jeg mener de bør tolkes i lys av vegtrafikkloven i et eget innlegg. Det er ikke utenkelig at jeg da bruker ditt første case som et eksempel.

   • Jan Martin sier:

    Hva er det å uenes om? Hvis man som bilist kjører 50% under fartsgrensa, så kommer det til å komme reaksjoner fra UP, og det merkes av folk med campingvogner hele tiden, såfremt de ikke benytter alle anledningene de har til å kjøre til sides og slippe forbi alle bilene som hoper seg opp, hvorfor skal den regelen tolkes forskjellig for syklister? Og hvorfor skal det, hvis man har fortau eller sykkelstier som er av så god kvalitet, og som er så tomme som de faktisk er, som man ser på strekningene https://goo.gl/maps/YLPOr og https://goo.gl/maps/dboU8, ikke være foretrukket at syklister bruker disse?

    Og når det gjelder mitt første case, så er det langt ifra det eneste tilfellet. Jeg har dashcam i bestilling, og jeg kan mere enn gjerne komme med link etter link etter link som demonstrerer liknende tilfeller, for de er ikke så uvanlige som man skulle tro.

    Husk, hvis jeg skal kjøre forbi en syklist som kjører i 25 i en 50-sone, så trenger jeg minimum 84 meter i det motsatte kjørefeltet, dobbelt det i klar sikt for å ha marginen på min side, hvis jeg skal kjøre forbi en syklist som kjører 25 i 70-sone, så trenger jeg minimum 120 meter i det motsatte kjørefeltet, dobbelt det i klar sikt for å ha marginen på min side. Det skal ikke mange svingene til, eller mye trafikk til, før jeg enten må tvinge meg forbi eller kjøre over fartsgrensa for å fullføre forbikjøringen uten å bryte med §3 overfor motgående trafikk, og da bryter jeg §3 overfor syklisten.

 20. brunopia sier:

  Jeg sykler bestandig på fortau der det er fortau, og det jeg opplever da er at når jeg bremser ned og stopper før et gangfelt der jeg ser at det kommer biler, så er det faktisk mange biler som stopper for meg. Jeg stopper jo opp for jeg vet at jeg har vikeplikt for bilene, og skal vente til de har kjørt forbi…

  • mortenlode sier:

   Jeg opplever det samme som deg de gangene jeg sykler på fortau. De fleste som kjører bil stanser gjerne og slipper deg over selv om du ikke har steget av sykkelen. Det viktige er at du stiller deg slik at det er tydelig at du vil over, og at bilisten får tid til å oppdage at du står der. Om ikke den første bilen stanser, så stanser som regel den neste.

 21. Vegard Stuan sier:

  Det største problemet er syklister som kommer susende på fortau/gangfelt og tror de har forkjørsrett når de skal krysse en vei et fotgjengerfelt. Dumme bilister stopper bare opp og lar de sykle på. Bra Bra nyansering. Hvordan oppdra kamikaze-kandidatene til å hoppe av sykkelen og gå over fotgjengerfeltet. Som gående har de jo alle rettigheter. Kamikaze-dustene bør lære at de taper hvis de blir så uheldige at de blir påkjørt…

  • mortenlode sier:

   Jeg er enig i at det er et problem at mye av infrastrukturen gjør det vanskelig å vite sikkert hvem som har forkjørsrett, og at det heller ikke er smart å kjøre som om man har forkjørsrett når man ikke har det. Det siste gjelder naturligvis både bilister og syklister.

   Når det bygges gang- og sykkelveier som ender opp i gangfelt så legger infrastukturen opp til konflikter, for et gangfeltet i seg selv gir ikke syklisten vikeplikt, slik mange tror. Om for eksempel gangfeltet er merket opp over innkjørselen til en bensinstasjon er reglene mer uklare.

   Det er forøvrig ingenting galt med å av og til slippe fram noen selv om man har forkjørsretten – det kommer jo helt an på hvordan trafikksituasjonen er videre på veien. Det er heller ingenting galt i å ha gode nok marginer til å stoppe for andre trafikanter som bryter vikeplikten.

   Å te seg som en fotgjenger i et gangfelt er forøvrig ikke noen garanti for ikke å bli påkjørt, så argumentet om at syklister «taper hvis de blir påkjørt» synes jeg har liten relevans. Det går fint an å sykle over et gangfelt så lenge man overholder vikeplikten.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s